Kintamųjų tipai

Ka reiškia “Scope”?

C programavimo kalboje dažnai sutiksite terminą “Scope” kuris iš esmės apibrėžia sritis kuriose galima deklaruoti kintamuosius. Kurdami Arduino programas kintamuosius apibrėšime dviejuose skirtingose srityse:

  • Funkcijos viduje - deklaruosime vietinius kintamuosius (local variables).
  • Už funkcijos ribų - deklaruosime globalius kintamuosius.

Vietiniai kintamieji

Vietiniai kintamieji tai kintamieji kurie deklaruojami funkcijos viduje. Šio tipo kintamieji gali būti naudojami tik tos funkcijos ar metodo kuriame jie aprašyti viduje. Jų panaudojimas kitose funkcijose nėra galimas.

Pavyzdys:

Void setup () {

}

Void loop () {

int x , y ;

int z// Deklaruojamas vietinis kintamasis

x = 0;

y = 0; // Priskiriama reikšmė

z = 10;

}

Globalūs kintamieji

Globalus kintamieji deklaruojami už visų funkcijų ribų, dažniausiai jie aprašomi programos viršuje (Arduino programose virš Void Setup dalies. Itin svarbu suprasti, kad šio tipo kintamieji ir jiems priskirtos reikšmės bus pasiekiamos, bet kurioje programos dalyje ar naudojant bet kurią funkciją.

Int T , S ;

float c = 0 ; //Globalių kintamųjų deklaravimas

Void setup () { }

Void loop () {

int x , y ;

int z// Deklaruojamas vietinis kintamasis

x = 0;

y = 0; // Priskiriama reikšmė

z = 10;

}


Socialiniai tinklai
Pasiekite mūsų bendruomenę socialinėje erdvėje
Siekiame suburti tvirta ir draugiška bendruomene socialiniuose tinkluose, kuri bus pasiekiama ir atvira visiems.
Facebook
Youtube
Github
Codepen
LinkedIn
Instagram
Bendruomenė
Arduinopagalba.lt
Nesvarbu ar tu ieškai informacijos ar nori ją perduoti, mūsų bendruomenėje laukiami visi. Siekiame, kad projektas ne tik teiktų informaciją, bet ir padėtų surasti bendraminčius.
Prisijungti