Loginės sąlygos

Kuriant programinį kodą dažnai susiduriama su situacija, kai tolesniam kodo realizavimui reikalingas tam tikrų parametrų ar loginių sąlygų patikrinimas. Pavyzdžiui, jei norima, kad programinė įranga duotu vartotojui signalą apie pasikeitusią lauko temperatūrą, būtiną, kad programinis kodas galėtų nustatyti ar temperatūrą tikrai pasikeitė tokio tipo tikslams įgyvendinti naudojamos loginės sąlygos.

Žemiau pateiktoje schemoje atvaizduojama standartinės loginės sąlygos veiksmų seka: tikrinama sąlyga, jei sąlyga grąžina reikšmę true – vykdomas sąlygos kodas, jei grąžinama reikšmė false – sąlygos kodas nevykdomas.

Sąlyga If

If leidžia atlikti loginį reikšmės ir to, ko tikitės, palyginimą patikrindama sąlygą ir grąžindama rezultatą true arba false. If sąlyga aprašoma skliaustuose – (). Kodas kuris bus vykdomas If sąlygai grąžinant true reikšmę aprašomas riestiniuose skliaustuose – {}.

Void loop () {

   If ( ( A < B ) && ( B != 0 )){ /* Jei sąlyga grąžina true vykdomas žemiau pateiktas kodas*/

   A += B;

   B--;}

}

If... esle

Dažnu atveju, if grąžinant false reikšmę būtina tęsti programos veikimą nurodant tam tikrus parametrus ar pradedant vykdyti kitas funkcijas, tam ir skirtas else. Else kodas kaip ir if aprašomas riestiniuose skliaustuose – {}, tačiau jis vykdomas tik tuo atveju, jei if sąlyga grąžina false reikšmę.

Void loop ()

{    /* Tikrinama sąlyga */    

   if (A > B)

   /* sąlygai grąžinant true reikšmę vykdomas žemiau pateiktas kodas */

   {       A++;    }

   else /* sąlygai grąžinant false reikšmę vykdomas žemiau pateiktas kodas */

   {       B -= A;    }

}

If… elseif

Else if naudojamas, kai situacija reikalauja patikrinti daugiau nei vieną loginę sąlygą, tačiau ši sąlyga tikrinama ir jos kodas (kodas aprašomas riestiniuose skliaustuose – {}) vykdomas tik tuo atveju, kai pirmoji if sąlyga grąžina false reikšmę. Verta atkreipti dėmesį į tai, kad else if sąlygai grąžinant false reikšmę vykdoma else dalyje aprašyta programos dalis.

Void loop ()

   if (A > B) /* sąlygai grąžinant true reikšmę vykdomas žemiau pateiktas kodas, grąžinant false pereinama prie else if */

   {    A++;    }  

   else if ((A == B )||( B < c) ) /* sąlygai grąžinant true reikšmę vykdomas žemiau pateiktas kodas, grąžinant false pereinama prie else kodo vykdymo */

   {   C = B* A;  }

   else      

   c++;

}

Switch

Switch naudojamas siekiant sulyginti sąlyga su pateiktais variantais ir yra naudojamas tais atvejais, kai yra daug galimų loginių scenarijų reikalaujančių skirtingų veiksmų jiems įvykus.

switch (phase) {    

  case 0:

   Lo();

   break;    

  case 1:

   Mid();

   break;    

  case 2:

   Hi();

   break;    

  default:

   Message("Invalid state!"); }


Socialiniai tinklai
Pasiekite mūsų bendruomenę socialinėje erdvėje
Siekiame suburti tvirta ir draugiška bendruomene socialiniuose tinkluose, kuri bus pasiekiama ir atvira visiems.
Facebook
Youtube
Github
Codepen
LinkedIn
Instagram
Bendruomenė
Arduinopagalba.lt
Nesvarbu ar tu ieškai informacijos ar nori ją perduoti, mūsų bendruomenėje laukiami visi. Siekiame, kad projektas ne tik teiktų informaciją, bet ir padėtų surasti bendraminčius.
Prisijungti